Projekt PPA

Investícia do poľnohospodárskeho podniku – zavádzanie inovatívnych technológií s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou  

(6/PRV/2015 – oblasť č. 6)

Obsah zákazky/investície:

  1. 8-riadková nesená sejačka na presnú sejbu s prihnojovaním a aplikáciou mikrogranúl
  2. Špeciálny stroj na zberanie zeleniny (automatický tekvicový zberač)
  3. Viacúčelový prekladací voz so závitovkovým dopravníkom a troma nápravami / stroj na aplikáciu vápna (stroj na manipuláciu, dopravu a skladovanie – prekladací voz / stroj na aplikáciu vápna)

… tu bližšie podrobnosti