Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
Levická 886
95280 Vráble
Tel.: 037/783 21 24

Fax: 037/783 28 40
Email: pdvrable@stonline.sk
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
  • podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane výroby a predaja obilnín, olejnín a krmovín
     
     
  • výroba a predaj surového kravského mlieka a hovädzieho mäsa
 
  • vykonanie prác a služieb s poľnohospodárskymi mechanizmami
  

 
Kontakty:
 
Predseda 
JUDr. Erik Solár 
solar@pdvrable.sk
 
 
Ekonómka
Ing. Denisa Solárová
pdvrable@pdvrable.sk
0904/103 431
037/ 783 31 02
 
 
Pracovník pre pôdny fond
Mgr. Miroslava Uhrinová
office@pdvrable.sk
0918/496 052

 
Mechanizátor a Nákupca
Jozef Urban
0911/ 835 838
037/783 34 15
 
Farma hovädzieho dobytka Horný Ohaj
Zootechnik
MVDr. Jozef Vlkovič
hdohaj@pdvrable.sk
0902/ 186 789
037/ 783 23 50
 
      IČO: 00198901
IČ DPH: SK2020411173
 
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložkač.: 83/N.