Mlieko

Predstavuje sa výnimočný produkt:  100% Skutočné mlieko. 

Mlieko. Najprirodzenejšia komplexná potravina, obsahujúca celý rad dôležitých a hodnotných látok, nevyhnutných pre stavbu, výživu, vývoj a udržiavanie ľudského organizmu, normálnu funkciu látkovej výmeny a ochranu zdravia človeka

Mliečne bielkoviny: Mlieko obsahuje všetky známe esenciálne aminokyseliny, potrebné na stavbu a udržiavanie ľudského organizmu. Svojou vysokou biologickou hodnotou sa vyrovnajú bielkovine mäsa a prevyšujú hodnotu bielkovín obilnín i strukovín. Až 98% z nich sa využije v prospech výstavby organizmu a jeho životných funkcií.

Mliečny tuk: Nositeľ chuti mlieka Je jemno rozptýlený vo forme emulzie, z hľadiska výživy je v porovnaní s inými tukmi veľmi dobre vstrebateľný a stráviteľný. Je nositeľom mnohých, iba v tukoch rozpustných dôležitých vitamínov, hlavne A, D, E a K. 

Mliečny cukor:  Laktóza je ľahko stráviteľná a je výborným zdrojom energie, ktorá je potrebná pre rast a normálne fungovanie organizmu. Jej zložky glukóza a galaktóza predstavujú veľmi dôležitú zložku krvi a sú nepostrádateľné najmä pri formovaní nervových tkanív. Priaznivo vplýva na absorpciu a využitie vápnika v tele.

Minerálne látky: Mlieko obsahuje 14 minerálov, z toho vo väčšom množstve vápnik, fosfor, draslík, horčík, síru, sodík a chlór, ako aj stopové prvky - železo, meď, kobalt, mangán, jód, zinok, fluór. Osobitne dôležitý je vysoký obsah a priaznivý pomer vápnika a fosforu v mlieku, najmä pre stavbu kostí a zubov. Výskumy poukazujú na pozitívny vplyv voľných iónov vápnika z mlieka na znižovanie obsahu cholesterolu v krvi.

Aké vlastne je?

Je 100% prírodné

Mlieko vo fľaši obsahuje tie isté nutrične hodnotné látky, aké malo po nadojení. Okrem tepelnej úpravy šetrnou pasterizáciou nepodlieha už žiadnej inej úprave ani modifikácii, na účely výroby ďalších mliečnych výrobkov z neho nebola odstránená žiadna jeho zložka. Neobsahuje taktiež ani žiadne dodatočne pridávané látky, farbivá, konzervanty ani arómy, z potravinového cyklu produkčných zvierat boli vylúčené antibiotiká, hormóny ako i ostatné rizikové látky

Je ultra-čerstvé

Krátkym dodávateľským reťazcom “z farmy priamo na stôl” sa mlieko môže dostať ku svojmu spotrebiteľovi už v ten istý deň, ako bolo nadojené. (bežne dostupné mlieka sa dostanú k spotrebiteľovi spravidla najskôr až na tretí deň od nadojenia)

Toto mlieko nie je voda. Je chutné

Nositeľom jeho lahodnej chuti je mliečny tuk. Slovenský strakatý dobytok, naše tradičné domáce plemeno, produkuje vysokokvalitné mlieko s prirodzene vysokým obsahom ľahko stráviteľného tuku (ktorého množstvo v produkte nie je žiadnym spôsobom upravované), jemne rozptýleného vo forme emulzie. Mliečny tuk však nie je len zdrojom jeho lahodnej chuti, ale obsahuje tiež dôležité, iba v tukoch rozpustné vitamíny (A, D, E, K), karotenoidy, fosfolipidy a mnoho iných, ľudskému telu prospešných nutrientov

Je  nehomogenizované

Na jeho povrchu sa preto môže tvoriť vrstvička smotany. (Bežne dostupné mlieka sú takmer výlučne homogenizované, homogenizáciou sa premenia na veľmi jemnú emulziu. Tým sa zmení aj ich fyzikálna štruktúra, čo má vplyv najmä na enzým xantinoxidáza XO. Vypitím mlieka sa XO dostáva do krvného obehu,  v organizme reaguje s tkanivami artérií a podľa viacerých štúdií sťažuje prácu srdca. Avšak, pri konzumácii prirodzeného, nehomogenizovaného mlieka, dokážu obličky XO ako balast v plnom rozsahu odfiltrovať a vylúčiť z tela.)

Je šetrne pasterizované. 

Tepelná úprava čerstvého mlieka šetrnou pasterizáciou je bezpečná, a pritom pomáha uchovávať jeho plnú chuť a vysoký obsah výživových látok (bežne dostupné mlieka sú takmer výlučne pasterizované vysokou- alebo ultra-vysokou teplotou UHT, znehodnocujúcou mnoho cenných látok).

Je kvalitné.

Pre svoju výnimočnosť bolo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ocenené výnimočnou značkou kvality SK GOLD:

Má prirodzene vysoký obsah prospešných látok. 

Mlieko kráv pasúcich sa na slnkom zaliatych úrodných požitavských nivách má v porovnaní s “horským mliekom” zo severného Slovenska výrazne vyšší prirodzený obsah antioxidantov, vitamínu E, vitamínu A, ale najmä “slnečného” vitamínu D3 (podnebie farmy s takmer dvojnásobným počtom slnečných dní v roku v porovnaní s podnebím referenčnej horskej lokality*) Vitamín D3 sa zúčastňuje regulácie metabolizmu vápnika a fosforu. Posilňuje imunitný systém, stimuluje produkciu inzulínu, je nevyhnutný pre normálnu funkciu mozgu.

Porovnanie počtu slnečných dní / podnebia lokalít Vráble a Liptovský Mikuláš (zdroj: meteoblue)

Je bezpečné 

Farma i mliekáreň disponujú všetkými, na to potrebnými úradnými registráciami, osvedčeniami i prísnymi skúškami.  Systém pre analýzy rizika HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) v oblasti bezpečnosti potravín pokrýva celý proces ich výroby z farmy až ku konzumentovi. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa a Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv ako príslušné orgány štátnej správy vykonávajú dohľad a uskutočňujú prísne kontroly dodržiavania všetkých hygienických a veterinárnych a požiadaviek podľa potravinového práva SR i EÚ.

Welfare zvierat na farme je našou prioritou

Celodenne sa voľne pohybujú, majú zabezpečený nepretržitý prístup ku čerstvej a čistej pitnej vode. Majú možnosť realizovať svoje prirodzené správanie, majú dostatok času na pohyb, pastvu a socializáciu. Počas celého obdobia rastu trávy zabezpečený každodenný vonkajší výbeh s výmerou viac než 10 hektárov. Zdrojom ich výživy sú výlučne vysokokvalitné a nutrične hodnotné krmivá a certifikované výživové doplnky,  zelené krmivo tvorí veľmi významnú časť dennej dávky.  Majú zabezpečenú neustálu odbornú veterinárnu starostlivosť na základe najnovších vedeckých poznatkov, zaisťujúcu im dobré životné podmienky a vysokú úroveň ich zdravia.

 

Naše mlieko nie je voda. Je naozajstné.

Posilňuje imunitu, dodáva elán a obnovuje vitalitu.

Viete ako chutí ?

 

 

…. tu stiahnuť produktový list