Viete, ako chutí skutočné mlieko?

Viete, ako chutí skutočné mlieko?

Projekt podpory spotreby skutočných potravín. Založený na báze spoločenskej zodpovednosti zamestnávateľských organizácií, so zameraním na zjednodušenie a uľahčenie možností prístupu ich pracovníkov ku čerstvým a bezpečným farmárskym potravinám. 

Implementácia a prevádzka priameho dodávateľského reťazca prvovýrobca – konzument “priamo z farmy na pracovisko” – distribúcia kvalitných, čerstvých a bezpečných regionálnych potravín prostredníctvom siete automatizovaných chladiacich kioskov na mlieko a mliečne produkty, umiestnených v areáloch partnerských organizácií projektu zo sektoru priemyselnej výroby, obchodu, služieb, ale i verejnoprávnych inštitúcií.

Na projekte spolupracují odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výživovým poradenstvom a výskumom mlieka a mliečnych výrobkov.

Synergie projektu:

I. Organizácie sektoru priemyselnej výroby a obchodu:

Projekt významnou mierou smeruje ku podpore zdravej životosprávy pracovníkov i členov ich rodín (najmä detí) s preukázateľne pozitívnym vplyvom na znižovanie doby neprítomnosti v práci (ako z dôvodu práceneschopnosti pracovníka samotného, tak aj z dôvodu ošetrovania jeho maloletého člena rodiny)

Je príležitosťou, ako významne prispieť k podpore miestnej výroby, zamestnanosti a obnove života na vidieku, napomáhať jeho rozvoju a spoluvytvárať motiváciu pre ľudí, aby na ňom žili a pracovali.

II Spotrebitelia/konzumenti: 

Skutočné potraviny. Čerstvé a bezpečné. S dôrazom na ich kvalitu a slovenský pôvod. Tým, že projekt prináša skutočné potraviny priamo ku konzumentovi, na jeho pracovisko, mu významne zjednodušuje a uľahčuje prístup k nim ako ku základnej zložke zdravej výživy – rozhodujúceho faktoru ovplyvňujúceho zdravie človeka

III. Regionálni výrobcovia potravín a slovenské poľnohospodárstvo:

Odstraňovanie bariér priameho prístupu regionálnych výrobcov potravín ku konzumentovi ako konečnému spotrebiteľovi. Účinná podpora predaja kvalitných farmárskych potravín vyrobených na Slovensku.

— link —-