Farmárske odbytové združenie

FARMÁRSKE ODBYTOVÉ ZDRUŽENIE

Vízia spoločného odbytového reťazca pre prvovýrobcov farmárskych potravín

Manažment obchodu, marketingu, logistiky a distribúcie skutočných potravín – kvalitných, čerstvých a bezpečných.

100% skutočné mlieko a mliečne výrobky.  Priamo z farmy.

— link —

 

Levická 1600

952 01 Vráble