Kontakt

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

Levická 886

952 01 Vráble

IČO: 00198901

IČ DPH: SK2020411173

Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložka č.: 83/N

pôvodný stav
aktuálny stav po rekonštrukcii

… mapa 

Sekretariát: 

pdvrable@pdvrable.sk

037 783 21 24

Predseda 

JUDr. Erik Solár

Hlavný vedúci rastlinnej a živočíšnej výroby

MVDr. Jozef Vlkovič

farma@pdvrable.sk

0902 186 789

Ekonomické oddelenie

Ing. Denisa Solárová

pdvrable@pdvrable.sk

0904 103 431

Mzdové a personálne oddelenie

uctaren@pdvrable.sk

Pôdny fond

pozemky@pdvrable.sk

0908 181 815

Oddelenie aplikovanej agronómie a obchodu s agrokomoditami

Ing. Dagmar Valentová

agronom@pdvrable.sk

0904 835 837

Logistika a obchod mlieka a mliečnych výrobkov 

Lucia Blašková

info@ahafarma.sk

0917 660 999

kontaktujte nás:

Zásady spracovávania osobných údajov PD Vráble (*.pdf)