Pestovateľské ocenenia

Preberanie ceny za 1. miesto v pestovaní repky olejnej na Slovensku (vo svojej kategórii podnikov) 

2. miesto v celoslovenskej súťaži „najkrajší chotár“ (vo svojej kategórii)