Pestovanie kultúrnych plodín

pestovanie širokej škály poľnohospodárskych kultúrnych plodín formou intenzifikovaného poľnohospodárstva s  vysokým stupňom mechanizácie výroby

 

Kapusta repková pravá (repka olejka) – Brassica napus L. var.napus

Pšenica (lat. Triticum) 

Druhy:

  • Pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum)
  • Pšenica tvrdá:(Triticum durum)
  • Pšenica špalda:(Triticum spelta)

 

Kukurica siata (Zea mays ssp. mays)

 

Používanie ekologizačných agrotechnických postupov:

uprednostňovanie osvedčených postupov striedania plodín na poli ako prirodzenej ochrany plodín proti škodcom a chorobám

obnova úrodnosti pôdy  používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat (maštaľný hnoj)