Niva stredného Požitavia. Náš región. Má svoj vlastný neopakovateľný charakter. Je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a stáročnými tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú preň jedinečné a typické.

Podporme spolu hodnoty, tradície a vzťah k regiónu !

70-ročná historická kontinuita  družstevného poľnohospodárstva vo Vrábeľskom regióne: